Prawo do ignorowania państwa

Jeśli każdy człowiek posiada wolność czynienia wszystkiego, czego zapragnie, zastrzegając, że nie narusza równej wolności żadnego innego człowieka, to ma on wolność porzucenia wszystkich stosunków łączących go z państwem — zrzeczenia się ochrony ze strony państwa i odmowy zapłaty za jej dostarczanie. Rozumie się samo przez się, że takim zachowaniem nie narusza on w żadnym wypadku wolności innych, jako że jego stanowisko jest pasywne — a dopóki jest pasywne, nie może on stać się agresorem.
— fragment eBooka

Prawo do ignorowania państwa - Herbert Spencer

O Autorze

Herbert Spencer

Herbert Spencer

Herbert Spencer był przedstawicielem organicyzmu oraz ewolucjonizmu w naukach społecznych. W drugiej połowie XIX wieku bardzo popularny, na początku XX coraz bardziej zapominany. Sporą popularność zyskał na kontynencie amerykańskim. Obecnie jego myśl przeżywa renesans w twórczości Jonathana H. Turnera. Wywarł też znaczący wpływ na myśl ewolucyjną Talcotta Parsonsa i Gerharda Lenskiego. Jego koncepcja ewolucji społecznej jako procesu wzrastającej złożoności połączonej z integracją stanowi punkt wyjścia większości teorii neoewolucyjnych w socjologii. Wprowadził do socjologii takie terminy jak funkcja, system, instytucja, spopularyzował inne terminy jak: społeczeństwo przemysłowe, struktura społeczna, organizacja.

źródło: Wikipedia

O książce

Prawo do ignorowania państwa zostało oryginalnie opublikowane w 1851 roku jako XIX rozdział książki Herberta Spencera Social Statics. Postawiona przez Autora już w pierwszych zdaniach teza, której łatwo domyślimy się już po samym tytule eseju, może niektórym wydać się kontrowersyjna, radykalna, wręcz niezgodna z intuicją. Niemniej siła tego tekstu tkwi w jego bogatej i pieczołowitej argumentacji, której nawet sceptyczni Czytelnicy nie mogą po prostu zlekceważyć.

Esej ma nie tylko znaczenie historyczne, choć osoby zainteresowane rozwojem myśli wolnościowej otrzymują jeden z najlepszych przykładów tego, jak bliski współczesnemu libertarianizmowi potrafił być XIX-wieczny liberalizm w ujęciu reprezentantów, którzy nie bali się szukać daleko idących implikacji podstawowych założeń tego nurtu. Przede wszystkim przedstawiamy pracę, której teza oraz argumentacja – mimo odniesień Autora do współczesnych mu postaci i problemów – pozostaje w dalszym ciągu aktualna.

Wierzymy, że siła tego eseju może sprawić, że jego temat będzie choć trochę bardziej obecny w rozmowach prywatnych oraz w debacie publicznej. Uważamy, że nawet fundamenty ustroju, w którym żyjemy, nie powinny być przez odpowiedzialnych obywateli przyjmowane bezrefleksyjnie. Powinny one podlegać dyskusji, a ich ewentualna akceptacja powinna zależeć od stojących za nimi argumentów, a nie wynikać z przyzwyczajenia, strachu lub skutecznego odwracania uwagi wtórnymi, bardziej powierzchownymi problemami. Dlatego, choć Prawo do ignorowania państwa stanowi rozdział szerszej pracy, tekst ten zasługuje na to, by być rozpowszechniany jako samodzielna, przystępna i stosunkowo niedługa e-broszura.

Pobierz książkę

eBooka można pobrać nieodpłatnie, ale zachęcamy do wpłacenia nawet symbolicznej darowizny, która pozwoli nam realizować więcej ciekawych projektów.

Informacje o tym, w jaki sposób można nas wspierać, znajdziesz tutaj.

PDF EPUB MOBI

Prawo do ignorowania państwa - Herbert Spencer

Chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o libertarianizmie?

Polecamy lekturę przygotowanego przez Stowarzyszenie Libertariańskie we współpracy z Fundacją Wolności i Przedsiębiorczości oraz Instytutem Misesa Katalogu wiedzy na temat libertarianizmu.

W ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze wzrostem zainteresowania ideą libertariańską, co przełożyło się na większą dostępność tekstów w języku polskim, traktujących o rozmaitych jego aspektach. Zdecydowaliśmy się nie tworzyć całego kursu od początku, co przy założonym przez nas stopniu szczegółowości zajęłoby kilka tomów i pochłonęło znacznie więcej zasobów niż obecnie posiadamy. Postawiliśmy na zebranie, usystematyzowanie i opatrzenie komentarzem już dostępnych tekstów tak, by umożliwić do nich dostęp szerszej publiczności.

Zobacz katalog

Nasze książki

Stowarzyszenie Libertariańskie to między innymi wydawnictwo i publikacje – wydajemy książki, artykuły, analizy, umożliwiamy publikowanie wolnościowcom, także w formie self-publishingu.

Do tej pory ukazały się wydane z naszym udziałem następujące książki:

W cieniu błękitnego orła

Jan Jakub Tyszkiewicz

Przeciw Państwu

Justin Raimondo
przekład: Jakub Wozinski

Jak zabłysnąć w swojej pierwszej pracy?

Jeffrey A. Tucker
przekład: Łukasz Frontczak

Występki to nie przestępstwa

Lysander Spooner
przekład: Patryk Wierzchoń

Wydawca

Stowarzyszenie Libertariańskie to inicjatywa osób ceniących niezależność. Naszym celem jest promocja wolności i wartości libertariańskich.

Jesteśmy zwolennikami poglądu, że swoboda ludzkiego działania powinna być ograniczona wyłącznie wolnością drugiego człowieka. Jesteśmy orędownikami swobód obywatelskich, sojusznikami dobrowolnych działań i sprzymierzeńcami idei liberalizmu i libertarianizmu. Zajmujemy się promocją naszych idei na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym. Wierzymy, że konkretne działania mogą zachęcić ludzi, by dostrzegli wartość wolności w życiu publicznym.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Stowarzyszenie Libertariańskie

ul. Szmaragdowa 30
52-215 Wrocław
kontakt@slib.pl